Maahantuonti ja merikuljetus

Suomi on valtio, joka käy paljon ulkomaankauppaa. Jopa 40 prosenttia bruttokaupastamme tulee tuonnista, ja toinen mokoma viennistä. Pääasiallinen kauppakumppanimme oli pitkään Venäjä, mutta nykyään sen paikan on ottanut Saksa. Ruotsin kanssa käymme toiseksi eniten kauppaa, ja Venäjä on vasta kolmantena. Kymmenen tärkeimmän kauppakumppanimaan joukossa ovat myös Kiina ja USA – muut ovat Euroopan maita.

Suomi on valtio, joka käy paljon ulkomaankauppaa
Suomi on valtio, joka käy paljon ulkomaankauppaa

Merikuljetus Suomelle elintärkeä

Ulkomaankaupan kuljetukset tapahtuvat lähinnä meritse. Keskeisiä toimialoja Suomen harjoittaman ulkomaankaupan kannalta ovat muun muassa kokoonpano- ja metsäteollisuus, metalli-, kemian- ja energiateollisuus sekä kauppa – sekä tukku- että vähittäiskauppa. Tavaraa tuodaan ja viedään suurilla merikonteilla. Kontit – moneen käyttöön sopivat – ovat helpottaneet tavaran kuljettamista valtamerten yli ja maanosasta toiseen melkoisesti. Yksi kontti on muuten kuljetuskäytössä vain viidestä viiteentoista vuotta – sen jälkeen siitä tehdään varasto, työmaakoppi tai esimerkiksi uudenaikainen kerrostalo. 

Kaupankäynnin kasvaessa korostuu merenkuljetusalan merkitys. Jopa 90 prosenttia viennistä tapahtuu jo nyt meriteitse, ja tuonnista taas 80 prosenttia saapuu merta pitkin. Merikuljetus ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Suomi onkin allekirjoittanut (muiden Itämeren alueen maiden sekä Euroopan Unionin kanssa) Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimuksen. Tätä sopimusta kutsutaan Helsingin sopimukseksi. Tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja saastumista, mikä johtuu alusten tavanomaisesta toiminnasta. 

Merikuljetus suhteellisen vähäpäästöistä

Merenkulun rikkipäästöt onkin saatu vähennettyä Pohjois-Euroopassa lähes nollaan. Nyt tavoitellaan kansainvälisen meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen radikaalia vähentämistä. Hiilidioksidi on yhdessä metaanin ja dityppioksidin kanssa tärkeimpiä ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja. Nyt merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella – päästömittausvelvoite tuli voimaan vuoden 2019 alussa.

Meriliikenne on kuitenkin verrattain ympäristöystävällinen kuljetusmuoto. Vain 2,5 % päästöistä johtuu merenkulusta, vaikka 90 prosenttia kaikesta kaupasta tapahtuukin meritse. Jos verrataan sitä, kuinka paljon hiilidioksidia eri kuljetusmuodot tuottavat per tonnikilometri, on lentorahti monta kertaa saastuttavampaa. Lentorahdin päästöt ovat 435 grammaa, rekan 80 grammaa, rahtilaivan 7,9 grammaa ja suuren konttialuksen vain 3 grammaa.

Suomalaiset varustamot ovat maailman kärkiluokkaa myös ympäristöasioiden suhteen. Meillä on otettu käyttöön vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita innovaatioita. Suomessa on jo käytössä nesteytettyä maakaasua sekä lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Nesteytettyä maakaasua ja esimerkiksi jätteestä valmistettavaa biopolttoainetta on käytetty jo jonkin aikaa.

Mitä pitää ottaa huomioon, kun aloittaa maahantuonnin?

EU:n sisäinen kauppa on tehty helpoksi, mutta mitä pitää ottaa huomioon aloittaessaan maahantuonnin jostain EU:n ulkopuolisesta maasta, esimerkiksi Kiinasta? Muista ottaa selvää tulleista ja säännöistä, esimerkiksi siitä, tarvitaanko kyseisten tavaroiden maahantuontiin lisenssiä. Tavaran tuomiseen Suomeen tarvitaan EORI-tunnus, mikä haetaan Tullilta – tämä on hoidettava jo etukäteen. Lisäksi saatat tarvita oman luottonumeron. Tulli antaa yrityksellesi tällaisen, jos tuot tavaraa Suomeen säännöllisesti. Tullimaksut ja arvonlisäverot voi myös ottaa vastaan huolintaliikkeen välittäminä, mutta tällöin joutuu maksamaan huolintaliikkeelle tästä palvelusta.

Kun teet tavaran lähettäjän kanssa maahantuontisopimusta, muista ottaa selvää siitä, kuka maksaa rahdin ja tavaran toimittamisesta syntyvät kulut. On hyvä sopia myös tavaroiden pakkaamisesta, ja jos kyse on merikuljetuksesta, niin myös siitä, kuinka kosteudenkestäviä pakkauksista tulee.

Se, onko tavara parasta tuoda Suomeen lentorahtina, rekassa vai laivassa, ei ole itsestäänselvää. Kuljetustavan valinnassa painavat muun muassa lähetyksen koko, tavaroiden arvo ja tavaroiden kuljetukseen kuluva aika. Merikuljetus saattaa kestää kuukaudenkin! Kuljetuksen aikainen vakuutus voi olla tarpeellinen, jos tuot maahan jotain kallista ja helposti hajoavaa. Kuljetusyrityksillä ja tavarantoimittajilla on usein vain hyvin rajallinen vastuu lähetettävistä tavaroista. Kuljetusyritys saattaa vastata taloudellisesti vain lähetyksen painosta, ei arvosta! Tutki, onko kuljetusvakuutus mahdollisesti osa yritykselläsi jo olevaa vakuutuskokonaisuutta, tai mistä sellainen kannattaisi hankkia. Esimerkiksi logistiikkapalveluiden toimittaja saattaa myydä kuljetusvakuutuksia.

Kun tilaamasi tavarat lopulta saapuvat Suomeen, on sinun tai jonkun muun huolehdittava ne eteenpäin. Tavaroihin on esimerkiksi lisättävä osoitteet, ja ne on toimitettava oikeaan paikkaan. Et ehkä halua maksaa maahantuotujen tavaroiden tullimaksuja ja maahantuonnin arvonlisäveroa, ennen kuin tavarat lähtevät varastosta ja ovat valmiita myyntiin – ei siinä mitään, ei moni muukaan halua! Tähän on kaksi ratkaisua – hankkia erityinen lupa tullivarastoa varten, tai ostaa varastointipalvelu sellaiselta logistiikkapalveluiden tarjoajalta, joka jo on hommannut luvat tullivarastoa varten.